Index:

» Startsida
» Företagsprofil

» Arbetsområden
» Referenser
» Kontakta oss
» Samarbetspartner


E-post:
snickert.arkitekter@telia.com


Postadress:
Box 7090
402 32 Göteborg      P r o g r a m   -   S k i s s a r b e t e n
- Arkitektkontoret har mångårig erfarenhet av att göra skisser
och utredningar samt att ta fram funktionella program och kalkyler

B y g g l o v
- Vi upprättar bygglovshandlingar och sköter alla myndighetskontakter, om så erfordras.

P r o j e k t e r i n g
- Projekteringern omfattar allt från nybyggnad till om- och tillbyggnad.
- Vi åtar oss projekteringssamordning mellan övriga konsulter och kostnadsstyr projekteringen.

K v a l i t e t s a n s v a r
Roland Snickert har certifikat för kvalitetsansvar, högsta behörighet K,
och kan därmed medverka som kvalitetsansvarig för alla typer av objekt.

Länk till Kvalitetsansvarigas riksförening: www.karf.se

P r o j e k t l e d n i n g   -   S a m o r d n i n g
- Vi har mer än 30 års erfarenhet av projektledning och samordning.

Ö v r i g a   t j ä n s t e r
- Kalkyler/ besiktningar
- Flyttsamordning/ förvaltning
- Datavisualisering
- Utrymningsplaner