S N I C K E R T Projektledande Arkitekter stödjer
Läkare Utan Gränser. (www.lakareutangranser.se).

 


Index:

» Startsida
» Företagsprofil
» Arbetsområden
» Referenser
» Kontakta oss
» Samarbetspartner

E-post:
snickert.arkitekter@telia.com

 

Postadress:
Box 7090
402 32 Göteborg

 


 

      


 Utvalda Projekt:

gerdmansexterior.jpg (18353 bytes)

Gerdmans Inredningar AB
Färdigställt: 2009
Uppdrag: Rådgivningsuppdrag genom hela projektet;
Arkitekt, Projektledning och Kvalitetsansvar

 

 

 

 

fiskebhus12.jpg (23614 bytes)

Fiskebäck hus 1 och 2
Färdigställt 2009
Uppdrag: Rådgivningsuppdrag genom hela projektet;
Arkitekt, Projektledning och Kvalitetsansvar